detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1561']
Datum podání
 
15.10.2019
Číslo jednací
 
MH/14358/2019
Investor-provozovatel  Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
IČ  00255513
Záměr  "Stavební úprava a přístavba obecního kulturního domu v obci Třebomyslice"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Kotel na pevná paliva, ATMOS DC 40 SX , výkon 40 kW
Datum vyřízení
 
23.10.2019
Umístění zdroje
 
č. p. 1 k. ú. Třebomyslice u u Horažďovic
Poznámka  K vydání kolaudačního souhlasu