detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1559']
Datum podání
 
11.10.2019
Číslo jednací
 
MH/14972/2019
Investor-provozovatel  Jan Vítek, Loretská 527, HD
IČ   
Záměr  "Podzemní tlakový zásobník plynu k RD"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Skladování petrochemických výrobků - 4850 litrů, pol. 6.25 přílohy č. 2
Datum vyřízení
 
29.10.2019
Umístění zdroje
 
p.p.č.824/5 k. ú. Horažďovice
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby