detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1558']
Datum podání
 
25.10.2019
Číslo jednací
 
MH/14934/2019
Investor-provozovatel  Obec Tužice, Tužice 35, Kolinec
IČ  49208993
Záměr  "Tužice - čistírna odpadních vod"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
ČOV - 75 EO
Datum vyřízení
 
04.11.2019
Umístění zdroje
 
p.p.č. 651/1, 651/2 k. ú. Tužice
Poznámka  Ke kolaudačnímu souhlasu