detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1548']
Datum podání
 
23.08.2019
Číslo jednací
 
MH/13073/2019
Investor-provozovatel  Ing. Dana Šrámková, Slivonice 5, HD
IČ   
Záměr  "Přestavba podkroví RD č.p. 5 Slivonice"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Zplyňovací kotel na dřevo, výkon 20 kW
Datum vyřízení
 
19.09.2019
Umístění zdroje
 
č.p. 5 k.ú. Slivonice
Poznámka  K provedení stavby