detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1533']
Datum podání
 
29.05.2019
Číslo jednací
 
MH/07891/2019
Investor-provozovatel  MVDr. Vít Matějka a Anna Matějkovi, Prácheňská 77, HD
IČ   
Záměr  "Kolna, oplocení, k.ú. Kejnice"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Udírna, proj. kapacita do 1 t hotových výrobků denně
Datum vyřízení
 
03.06.2019
Umístění zdroje
 
p.p.č. 1083/2 k.ú. Kejnice
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby