detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1517']
Datum podání
 
14.01.2019
Číslo jednací
 
MH/02452/2019
Investor-provozovatel  Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
IČ  00255513
Záměr  "Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 450 Veřechov"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
ČOV - kapacita 125 EO
Datum vyřízení
 
13.02.2019
Umístění zdroje
 
p.p.č. 547/22 k.ú. Veřechov
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby