detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1510']
Datum podání  10.01.2019
Číslo jednací  MH/00801/2019
Investor-provozovatel  Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, HD
IČ   
Záměr  "Změna v úžívání části stavby MŠ na školní družinu"
Zdroj znečišťování ovzduší  Kotel na pevná paliva, Varimatic, 2 ks, výkon 45 kW
Datum vyřízení  23.01.2019
Umístění zdroje  č.p. 131 k.ú. Nalžovské Hory
Poznámka  Pro stavební řízení