detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1509']
Datum podání  14.01.2019
Číslo jednací  MH/02452/2019
Investor-provozovatel  Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
IČ  00255513
Záměr  "Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 450 Veřechov"
Zdroj znečišťování ovzduší  ČOV - kapacita 125 EO
Datum vyřízení   
Umístění zdroje  p.p.č. 547/22 k.ú. Veřechov
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby