detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1501']
Datum podání  27.12.2018
Číslo jednací  MH/00352/2019
Investor-provozovatel  Dagmar Dubová, Veřechov 2, HD
IČ   
Záměr  "Novostavba rodinného domu"
Zdroj znečišťování ovzduší  Zplyňovací kotel na dřevo - výkon 10 kW
Datum vyřízení   
Umístění zdroje  p.p.č. 36/2 k.ú. Veřechov
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby