detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1498']
Datum podání  24.10.2018
Číslo jednací  MH/16355/2018
Investor-provozovatel  Václav Kovářík, Velenovy 26, HD
IČ   
Záměr  "Zimoviště pro krávy"
Zdroj znečišťování ovzduší  Chov hospodářských zvířat - 71 ks (35 krav, 35 telat, 1 býk)
Datum vyřízení  27.11.2018
Umístění zdroje  p.p.č. 179/11, 170/1 k.ú. Velenovy
Poznámka  K umístění a provedení stavby