detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1496']
Datum podání  22.11.2018
Číslo jednací  MH/16177/2018
Investor-provozovatel  VOD Svatobor, Hrádek 246, Sušice
IČ  49788795
Záměr  "Stavební úpravy, přístavba výběhu a hnojné koncovky ke stáji pro skot - farma Mířenice"
Zdroj znečišťování ovzduší  Chov hospodářských zvířat - kapacita 95 ks(produkce NH3 1,3 tuny)
Datum vyřízení  17.12.2018
Umístění zdroje  p.p.č.st. 82/7 k. ú. Miřenice
Poznámka  Ke kolaudačnímu souhlasu