detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1488']
Datum podání  17.10.2018
Číslo jednací  MH/15281/2018
Investor-provozovatel  Obec Myslív, Myslív 52, HD
IČ  00255840
Záměr  "Myslív - splašková kanalizace a ČOV"
Zdroj znečišťování ovzduší  ČOV, kapacita 440 EO
Datum vyřízení  02.11.2018
Umístění zdroje  p.p.č. 1813 k.ú. Myslív
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby