detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1478']
Datum podání  15.10.2018
Číslo jednací  MH/14765/2018
Investor-provozovatel  Pavel a Dagmar Petrovi, Mirošovská 966/14, Praha 4
IČ   
Záměr  "Klubovna, Defurovy Lažany, parc.č. 164/15"
Zdroj znečišťování ovzduší  vrbová vložka na dřevo bez výměníku
Datum vyřízení  23.10.2018
Umístění zdroje  p.p.č. 164/15, k.ú. Defurovy Lažany
Poznámka  K umístění a provedení stavby