detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1476']
Datum podání  03.08.2018
Číslo jednací  MH/11666/2018
Investor-provozovatel  AGRO OLŠANY, s.r.o., Soběšice 163, Sušice
IČ  49791265
Záměr  "Stavební úpravy stáje pro skot a přístavba kemiště" - farma Olšany
Zdroj znečišťování ovzduší  Chovy hospodářských zvířat s roční emisí amoniaku do 5 tun
Datum vyřízení  20.08.2018
Umístění zdroje  p.p.č.st. 121/2 k.ú. Olšany u Kvášňovic
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby