detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1456']
Datum podání  08.10.2018
Číslo jednací  MH/14271/2018
Investor-provozovatel  Panuška Kamil, Olšany 69, HD
IČ   
Záměr  "RD Olšany"
Zdroj znečišťování ovzduší  Krbová vložka s výměníkem, výkon 17 kW
Datum vyřízení  17.10.2018
Umístění zdroje  p.p.č. 667/1 k.ú. Olšany u Kvášňovic
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby