detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1453']
Datum podání  18.10.2018
Číslo jednací  MH14486/2018
Investor-provozovatel  Obec Malý Bor, Malý Bor 146, HD
IČ  00255777
Záměr  Kanalizace, ČOv - 1. etapa
Zdroj znečišťování ovzduší  ČOV - kapacita 500 EO
Datum vyřízení  31.10.2018
Umístění zdroje  819/3, st. 290, k.ú. Malý Bor
Poznámka  Pro zkušební provoz