detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1445']
Datum podání  18.09.2018
Číslo jednací  MH/13123/2018
Investor-provozovatel  Mgr. Sumcovová Petra, Zábělská 1157/17, Plzeň
IČ   
Záměr  "Rekreační objekt Krutěnice"
Zdroj znečišťování ovzduší  Kamna (koupelna), sporák (kuchyň) - oba bez teplovodního napojení
Datum vyřízení  26.09.2018
Umístění zdroje  p.p.č. 5 k.ú. Krutěnice
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby