detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1437']
Datum podání  08.08.2018
Číslo jednací  MH/11955/2018
Investor-provozovatel  Milan a Růžena Bejvlovi, Plzeňská 639, Klatovy
IČ   
Záměr  "Stavební úpravy domu č.p. 165"
Zdroj znečišťování ovzduší  Plynové kondenzační kotle - 2 ks, výkon do 20 kW každý
Datum vyřízení  24.08.2018
Umístění zdroje  p.p.č.st.236/2 k.ú. Horažďovice
Poznámka  pro provedení stavby