detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1433']
Datum podání  20.07.2018
Číslo jednací  MH/11479/2018
Investor-provozovatel  Forestina, s.r.o., Mnichov 129, Strakonice
IČ  26015781
Záměr  "Stavební úpravy objektu haly, parc. č. 1494, Horažďovice"
Zdroj znečišťování ovzduší  Výroba substrátů pro pestování rostlin - OSTATNÍ ZDROJ - TZL do 5 t
Datum vyřízení  22.08.2018
Umístění zdroje  p.č.st. 1494 k.ú. Horažďovcie
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby