detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1432']
Datum podání  09.07.2018
Číslo jednací  MH/09986/2018
Investor-provozovatel  Miloslav a Ludmila Strolených, Kvášňovice 31, 341 01 HD
IČ   
Záměr  "Agroturistika - společenský objekt, p.p.č. 1936"
Zdroj znečišťování ovzduší  krbová kamna bez výměníku, výkon do 10 kW
Datum vyřízení  02.08.2018
Umístění zdroje  p.p.č.1936 k.ú. Kvášňovice
Poznámka  K umístění a provedení stavby