detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1428']
Datum podání  21.05.2018
Číslo jednací  MH/07906/2018
Investor-provozovatel  Obec Chanovice, Chanovice 36, HD
IČ  00
Záměr  "Stavební úpravy staré školy na bytový dům"
Zdroj znečišťování ovzduší  4 ks Kotel na zemní plyn, výkonkaždého cca 10 kW
Datum vyřízení  20.06.2018
Umístění zdroje  p.pč.st. 81 k.ú. Defurovy Lažany
Poznámka  Provedení stavby