detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1416']
Datum podání  23.05.2018
Číslo jednací  MH/08150/2018
Investor-provozovatel  Jiří Kolář, Velký Bor 19, HD
IČ   
Záměr  "Zimoviště pro krávy
Zdroj znečišťování ovzduší  Chov hospodářských zvířat - krávy, kapacita 75 ks
Datum vyřízení  04.06.2018
Umístění zdroje  p.p.č.1341/2 k.ú. Velký Bor
Poznámka  Pro kolaudační souhlas