detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1377']
Datum podání  14.02.2018
Číslo jednací  MH/03596/2018
Investor-provozovatel  Vlach Michal, U Blaženky 452/1, Praha
IČ   
Záměr  "Rekonstrukce rodinného domu"
Zdroj znečišťování ovzduší  Kamna na pelety, výkon do 10 kW, bez napojení na teplovodní ÚV
Datum vyřízení  09.03.2018
Umístění zdroje  p.p.č. st. 61 k.ú.Ústaleč
Poznámka  Umístění a provedení stavby