detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='91']
Datum vzniku
 
28.07.1998
IČ  67106455
Název  "Bělská skupina"
Sídlo  Obecní úřad Horní Bělá, č.p. 124, 331 52 Dolní Bělá
Předmět činnosti
 
Činnosti vyjmenované v § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, společný postup svazku obcí k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, propagace regionu, rozmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území obcí Svazu Bělská skupina
Orgány svazku
 
valná hromada, jednatelé sdružení, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
jednatelé: MUDr. Tomáš Křiklán, bytem: Dolní Bělá 162, 331 52 Dolní Bělá, Jan Kalous, bytem Horní Bělá 105, 331 52 Dolní Bělá
Vznik/zánik statutar
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/98
Přílohy 
SMLOUVA 
DODATEK SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2