detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='86']
Datum vzniku  08.10.1999
IČ  69973288
Název  „Mikroregion Radnicko“
Sídlo  Městský úřad Radnice, Náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice
Předmět činnosti  - činnosti dle - 50 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích a dále např. společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu, všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území a společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.
Orgány svazku  sněm, přesdsednictvo, předseda, místopředsedové, pečovatel, kontrolní komise
Statutární orgán [?] předseda: Ing. Jan Špilar, Kříše 168, Břasy, místopředsedové: Bc. Jan Altman, PRadnice 619*, Petr Uher, Zvíkovec 11
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 3/99
Přílohy 
SMLOUVA 
ZAPIS 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY3