detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='80']
Datum vzniku  05.02.1999
IČ  68818335
Název  "Svazek obcí RADINA"
Sídlo  Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice
Předmět činnosti  a) Veobecná ochrana životního prostředí v zájmoém území, b) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, c) Koordinace významných investičních akcé v zájmovém území, d) Koordinace obecných územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, e) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, f) Vytvářenní, zmnožování a správa společného majetku sdružení, g) Zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními patrnery, kontrolními orgány apod.), h) Zjišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, i) propagace sdružení a jeho zájmového území.
Orgány svazku  členská schůze, předseda, revizní komise
Statutární orgán [?] předseda: Václav Zábranský, bytem Velký Bor 39, 341 01 Horažďovice; místopředseda: Milan Stejskal, bytem: Čečelovice 54, 388 01 Blatná
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 7/S/99
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2