detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='78']
Datum vzniku
 
20.01.1999
IČ  68785925
Název  "Svazek obcí Pošumaví“
Sídlo  Strašín 16, 342 01 Sušice
Předmět činnosti
 
- podpora sociálního a kulturního rozvoje daného území, - hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje, - zajištění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,- - zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování pitnou vodou, shromažďování a odvozu komunálních odpadů, jejich využití nebo zneškodnění, - zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, - úkoly v oblasti ochrany ovzduší, využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie
Orgány svazku
 
členská schůze, výkonná rada, revizní skupina
Statutární orgán
 [?]
předseda výkonné rady: Jan Helíšek, bytem: Strašín 114, 342 01 Sušice; místopředseda výkonné rady: Ing. Karel Baumruk, Žihobce 137, 342 01 Žihobce
Vznik/zánik statutar
 [?]
16.12.2010
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/S/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2