detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='77']
Datum vzniku
 
21.07.1997
IČ  69982147
Název  Čistírna – zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
Sídlo  Dolní nám. 1, 330 33 Město Touškov
Předmět činnosti
 
Zabezpečení odvádění a čištění odpadních vod zahrnující zejména jednotnou správu a řízení čistírny odpadních vod a společných rozvodů kanalizace. Rozvoj sdružení majetkových částí jako technologicky, organizačně a ekonomicky jednotného celku; Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí pro případ překonávání následků havárií a živelných pohrom, poškozujícíh či ohrožujícíh odvod a čištění odpadních vod svazku; Sdružování finančních, hmotných a pracovních proistředků a koordinace postupu při získávání dotací, subvencí pro budování a rozvoj vodohospodářských a kanalizačích zařízení; Vytvoření a obhospodařování společných finančních zdrojů pro realizaci rozsáhlejších akcí spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrukcemi zařízení pro odvádění a čištění odpadnách vod v členských městech a obcích a pro rozvoj Svazku jako celku
Orgány svazku
 
výbor svazku, předseda svazku, místopředseda svazku
Statutární orgán
 [?]
předseda svazku Ing. Josef Šmíd, bytem: Bdeněves 148, 330 32 Kozolupy, místopředseda Vilma Kunešová, bytem Čemínská 223, 330 33 Město Touškov
Vznik/zánik statutar
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 3/97
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK STANOVY2