detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='62']
Datum vzniku
 
02.04.1993
IČ  18232493
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  „Účelové sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE“
Sídlo  Náměstí Republiky 52, 346 20 Horšovský Týn
Předmět činnosti
 
Spolupráce členských obcí v oblasti hospodaření s odpady, především: při zajištění postupné výstavby a provozu skládky Lazce, - při snižovánímnožství komunálního a ostatního odpadu, produkovaného členskými obcemi, - při zavádění a provozu systému tříděného sběru odpadů a sběru nebezpečných odpadů, - při osvětě a vzdělávání občanů a podnikatelů v členských obcích Sdružení obcí při nakládání s odpady
Orgány svazku
 
shromáždění členů, předsednictvo, revizoři
Statutární orgán
 [?]
předseda Sdružení obcí Ing. Libor Picka, bytem Železná 30, 345 25 Bělá nad Radbuzou
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 344/93
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY3 
STANOVY4