detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='314']
Datum vzniku
 
20.01.1999
IČ  68785925
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  "Svazek obcí Pošumaví“
Sídlo  Strašín 16, 342 01 Sušice
Předmět činnosti
 
- podpora sociálního a kulturního rozvoje daného území, - hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje, - zajištění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,- - zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování pitnou vodou, shromažďování a odvozu komunálních odpadů, jejich využití nebo zneškodnění, - zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, - úkoly v oblasti ochrany ovzduší, využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie
Orgány svazku
 
členská schůze, výkonná rada, revizní skupina
Statutární orgán
 [?]
předseda výkonné rady: Jan Helíšek, bytem: Strašín 114, 342 01 Sušice; (vznik funkce 16.12.2010)
místopředseda výkonné rady: Ing. Karel Baumruk, Žihobce 137, 342 01 Žihobce (vznik funkce 16.12.2010)
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
obec Budětice, IČO: 0255289 (vznik členství 06.12.2001)
obec Bukovník, IČO: 47730871(vznik členství 06.12.2001)
obec Čímice, IČO: 43313914 (vznik členství 06.12.2001)
obec Dobršín, IČO: 47730862 (vznik členství 06.12.2001)
obec Domoraz, IČO: 43313922 (vznik členství 06.12.2001)
obec Dražovice, IČO: 0573451 (vznik členství 06.12.2001)
obec Frymburk, IČO: 43313949 (vznik členství 06.12.2001)
obec Hejná, IČO: 0573485 (vznik členství 06.12.2001)
obec Nezdice na Šumavě, IČO: 0255912 (vznik členství 06.12.2001)
obec Podmokly, IČO: 49209001 (vznik členství 06.12.2001)
město Rabí, IČO: 0256030 (vznik členství 06.12.2001)
obec Soběšice, IČO: 0256072 (vznik členství 06.12.2001)
obec Velké Hydčice, IČO: 0256251 (vznik členství 06.12.2001)
obec Žihobce, IČO: 0256366 (vznik členství 06.12.2001)
obec Žichovice, IČO: 0256374 (vznik členství 06.12.2001)
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/S/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2