detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='312']
Datum vzniku
 
22.12.2003
IČ  71202960
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Manětínsko – nečtinský mikroregion
Sídlo  Manětín č.p. 89, 331 62 Manětín
Předmět činnosti
 
Činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zejména společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu.
Orgány svazku
 
shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
předseda výkonné rady: Mgr. Pavel Suk (vznik funkce 09.07. 2003, zánik funkce nedoložen)

předseda výkonné rady: Josef Gilbert Matuška, trvale bytem Brdo 13, 331 62 Manětín (vznik funkce nedoložen, zánik funkce 2.11.2022)

předseda výkonné rady: Kamil Hanus, trvale bytem Manětín 68, 331 62 Manětín (vznik funkce od 2.11.2022)
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
město Manětín, IČO: 258091 (vznik členství 30.06.2003)
obec Nečtiny, IČO: 258156 (vznik členství 30.06.2003)
obec Štichovice, IČO: 18246079 (vznik členství 30.06.2003)
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 7/S/2003
Přílohy 
Zapis z ustavujici schuze_Manetinsko nectinsky mikoregion 
SMLOUVA1_Manetinsko nectinsky migroregion 
STANOVY1_Manetinsko nectinsky migroregion