detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='31']
Datum vzniku   
IČ   
Název  Sdružení obcí pro plynofikaci obcí – Střelice, Hradec, Lisov, Honezovice a Ves Touškov, Obec Střelice
Sídlo   
Předmět činnosti  plynofikace obcí Střelice, Hradec, Lisov, Honezovice, Ves Touškov
Orgány svazku  shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán [?] předseda výkonné rady
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace   
Přílohy