detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='308']
Datum vzniku
 
28.07.1998
IČ  67106455
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  "Bělská skupina"
Sídlo  Obecní úřad Horní Bělá, č.p. 124, 331 52 Dolní Bělá
Předmět činnosti
 
Činnosti vyjmenované v § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, společný postup svazku obcí k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, propagace regionu, rozmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území obcí Svazu Bělská skupina
Orgány svazku
 
valná hromada, jednatelé sdružení, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
jednatelé:
MUDr. Tomáš Křiklán, bytem: Dolní Bělá 162, 331 52 Dolní Bělá (vznik funkce 29.06.1998)

Jan Kalous, bytem Horní Bělá 105, 331 52 Dolní Bělá (vznik funkce 29.06.1998)
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
1) obec Bučí, IČO: 0572870, vznik členství: 29.06.1998
2) obec Dolní Bělá, IČO: 0257681, vznik členství: 29.06.1998
3) obec Dražeň, IČO: 18246036, vznik členství: 29.06.1998
4) obec Horní Bělá, IČO: 0257761, vznik členství: 29.06.1998
5) obec Hvozd: IČO: 0257826, vznik členství: 29.06.1998
6) obec Lité: IČO 0572896, vznik členství: 29.06.1998
7) obec Loza, IČO: 0572900, vznik členství: 29.06.1998
8) obec Mrtník, IČO: 0258130, vznik členství: 29.06.1998
9) obec Krašovice. IČO: 0572888, vznik členství: 29.06.1998
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/98
Přílohy 
SMLOUVA 
DODATEK SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2