detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='306']
Datum vzniku
 
21.07.1997
IČ  69982147
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Čistírna – zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
Sídlo  Dolní nám. 1, 330 33 Město Touškov
Předmět činnosti
 
Zabezpečení odvádění a čištění odpadních vod zahrnující zejména jednotnou správu a řízení čistírny odpadních vod a společných rozvodů kanalizace. Rozvoj sdružení majetkových částí jako technologicky, organizačně a ekonomicky jednotného celku; Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí pro případ překonávání následků havárií a živelných pohrom, poškozujícíh či ohrožujícíh odvod a čištění odpadních vod svazku; Sdružování finančních, hmotných a pracovních proistředků a koordinace postupu při získávání dotací, subvencí pro budování a rozvoj vodohospodářských a kanalizačích zařízení; Vytvoření a obhospodařování společných finančních zdrojů pro realizaci rozsáhlejších akcí spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrukcemi zařízení pro odvádění a čištění odpadnách vod v členských městech a obcích a pro rozvoj Svazku jako celku
Orgány svazku
 
výbor svazku, předseda svazku, místopředseda svazku
Statutární orgán
 [?]
předseda svazku: Ing. Josef Šmíd, bytem: Bdeněves 148, 330 32 Kozolupy (vznik funkce: 23.07.2008)

místopředseda: Vilma Kunešová, bytem Čemínská 223, 330 33 Město Touškov (vznik funkce: 23.07.2008)
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
1) město Město Touškov, IČO: 00258105, vznik členství: 21.07.1997
2) obec Bdeněves, IČO: 00573001, vznik členství: 21.07.1997
3) obec Kozolupy, IČO: 00257940, vznik členství: 21.07.1997
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 3/97
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK STANOVY2