detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='300']
Datum vzniku
 
18.02.1999
IČ  68818980
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  „Úhlava“
Sídlo  Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Předmět činnosti
 
- všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, - společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, - koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, - koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, - slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, - vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení, - zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), - zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, - propagace sdružení a jeho zájmového území
Orgány svazku
 
shromáždění zástupců obcí, předseda svazku, místopředsedové svazku, revizní skupina
Statutární orgán
 [?]
předseda: Ing. Miloslav Rubáš, bytem Žižkova 299, 340 22 Nýrsko (vznik funkce 18.12.2001, zánik funkce 18.12.2014)

předseda: Bc. Soňa Hladíková (vznik funkce 18.12.2014, zánik funkce 26.08.2021)

předseda: Mgr. Michal Linhart, bytem Nám. K. Pacnera 59, 340 21 Janovice n. Úhlavou (vznik funkce 26.08.2021)
místopředsedové: Lenka Sýkorová, Josef Rousek (vznik funkce 26.08.2021)
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 10/S/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
DODATEK STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK1 STANOVY2 
DODATEK2 STANOVY2 
DODATEK3 STANOVY2 
Dodatek č. 4 ke stanovám DSO Úhlava