detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='282']
Datum vzniku
 
17.03.1995
IČ  48380539
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Vodohospodářské sdružení Bujesily – Liblín
Sídlo  Obecní úřad Bujesily č. 1, 331 41 Kralovice
Předmět činnosti
 
- správa a řízení společného majetku, obecního vodovodu zásobujícího obce Bujesily a Horní Liblín, - provozování obecního vodovodu se zajišťuje cestou vodohospodářské organizace působící v okrese Rokycany na základě smlouvy mezi zúčastněnými stranami
Orgány svazku
 
valná hromada, předseda valné hromady, kontrolní orgán
Statutární orgán
 [?]
předseda: Bc. Vladimír Maleček, bytem: Bujesily 26, 331 41 Bujesily
místopředseda: Emil Štěpánek, bytem: Liblín 37
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 1/95
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY 
DODATEK STANOVY 
Dodatek č. 1 ke společenské smlouvě22.08.2016
Dodatek č. 2 ke stanovám22.08.2016
Dodatek č. 3 ke stanovám VS Bujesily - Liblín04.04.2023