detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='278']
Datum vzniku
 
05.05.1993
IČ  48325252
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín
Sídlo  Nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín
Předmět činnosti
 
Vybudování skládek komunálních a jiných pevných odpadů v územním obvodu Města Černošín a Města Kladruby, provozování výše uvedených skládek, provozování zařízení na třídění separovaného odpadu, svoz odpadů, péče o čistotu a ochranu životního prostředí v územních obvodech členských obcí
Orgány svazku
 
členská schůze , předseda, rada, kontrolní komise
Statutární orgán
 [?]
předseda: Ing. Vladimír Krejča, bytem: Plánská 164, 349 58 Černošín
Vznik/zánik statutar
 [?]
14.06.2012
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace RVV-77/93-S-1
Přílohy 
SMLOUVA1_Skladka Cernosin 
SMLOUVA2_Skladka Cernosin 
STANOVY1_Skladka Cernosin 
STANOVY2_cast1_Skladka Cernosin 
STANOVY2_cast2_Skladka Cernosin 
STANOVY2_cast3_Skladka Cernosin 
Novelizované stanovy SOČ Černošín14.10.2016