detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='277']
Datum vzniku
 
31.08.1999
IČ  69967784
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Horní Berounka, povodí Klabavy
Sídlo  Strašice 276/II, 338 45 Strašice
Předmět činnosti
 
Činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dále např. společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu oránů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu, veobecná ochrana životního prostředí a v zájmovém území a společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.
Orgány svazku
 
shromáždění starostů (sněm), předsednictvo, předseda svazku, místopředseda svazku, manažer a kontrolní komise
Statutární orgán
 [?]
předsedkyně svazku: Mgr. Martina Beranová, bytem: Zahradní 279, 330 01 Kyšice
místopředseda svazku: Ing. Lukáš Fišer, Holoubkov 197, 338 01
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/1999
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
DODATEK1 SMLOUVA2 
DODATEK2 SMLOUVA2 
DODATEK3 SMLOUVA2 
DODATEK4 SMLOUVA2 
STANOVY1 
DODATEK STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK1 STANOVY2 
DODATEK2 STANOVY2 
DODATEK3 STANOVY2 
DODATEK4 STANOVY2 
Novelizované stanovy 
Dodatek č. 1 ke stanovám27.12.2016
dodatek č. 2 ke stanovám02.05.2019