detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='276']
Datum vzniku
 
09.11.1999
IČ  69976660
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Úslava
Sídlo  Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
Předmět činnosti
 
činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR; propagace regionu; ochrana životního prostředí; zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujícíh svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu
Orgány svazku
 
valná hromada, představenstvo, předseda, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
předseda: Bc. Robert Zelenka, bytem Sýkorova 711, 336 01 Blovice
místopředseda: Zdeněk Jindra, bytem Zdemyslice 72, 336 01 Zdemyslice
místopředseda: Bc. Lenka Vrátníková, bytem Ždírec - Myť 2, 336 01 Blovice
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 5/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK STANOVY2 
STANOVY3 
Dodatek č.1 ke stanovám09.02.2015