detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='274']
Datum vzniku
 
29.09.1999
IČ  69970122
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Radyně
Sídlo  Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec
Předmět činnosti
 
zabezpečení koordinovaného postupu všech členů svazku ve věci rozvoje území mikroregionu, žejména 1. tvorba a realizace společných projektů, ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku, 2. získávání finančních zdrojů na realizaci společných projektů, 3. získávání, třídění a poskytování informací, 4. spolupráce se všemi úrovněni veřejné správy, s občany, podnikateli a institucemi v daném území a mimo něj, 5. propagace svazu navenek, 6. činnosti uvedené v § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Orgány svazku
 
valná hromada, představenstvo, předseda, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
předseda: Ing. Jan Eret, bytem: Máchova 956. 332 02 Starý Plzenec
místopředseda: Zdeněk Albl DiS., bytem: Štěnovický Borek 45, 33209
místopředseda: Ing. Libor Sedlák, bytem Nezbavětice 91, 332 04
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 4/99
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY3 
DODATEK STANOVY3 
STANOVY4 
DODATEK STANOVY4 
Dodatek č. 2 ke stanovám26.02.2016
Dodatek č. 3 ke stanovám Mikroregion Radyně14.06.2016