detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='274']
Datum vzniku
 
29.09.1999
IČ  69970122
Název  Mikroregion Radyně
Sídlo  Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec
Předmět činnosti
 
zabezpečení koordinovaného postupu všech členů svazku ve věci rozvoje území mikroregionu, žejména 1. tvorba a realizace společných projektů, ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku, 2. získávání finančních zdrojů na realizaci společných projektů, 3. získávání, třídění a poskytování informací, 4. spolupráce se všemi úrovněni veřejné správy, s občany, podnikateli a institucemi v daném území a mimo něj, 5. propagace svazu navenek, 6. činnosti uvedené v § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Orgány svazku
 
valná hromada, představenstvo, předseda, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
předseda: Ing. Jan Eret, bytem: Máchova 956. 332 02 Starý Plzenec
místopředseda: Zdeněk Albl DiS., bytem: Štěnovický Borek 45, 33209
místopředseda: Ing. Libor Sedlák, bytem Nezbavětice 91, 332 04
Vznik/zánik statutar
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 4/99
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY3 
DODATEK STANOVY3 
STANOVY4 
DODATEK STANOVY4 
Dodatek č. 2 ke stanovám26.02.2016
Dodatek č. 3 ke stanovám Mikroregion Radyně14.06.2016