detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='273']
Datum vzniku
 
23.10.1998
IČ  68783922
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  "Mikroregion Nepomucko"
Sídlo  Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Předmět činnosti
 
1. výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: a) propagace svazku a jeho zájmového území, b) oblasti školství a sociální péče, c) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, d) oblasti rozvoje kultury, e) požární ochrany, f) ochrany veřejného pořádku, g) ochrany životního prostředí, h) rozvoje cestovního ruchu, i) zajištění dopravní obslužnosti, j) správy veřejné zeleně, k) společných nákupů energií, l) správy majetku obcí, zejména místních komunikací, m) společného postupu obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, n) zastupování zájmů samosprávy v daném území, o) spolupráce s významnými osobnostmi území, p) spolupráce s krajským sdružením obcí a Svazem měst a obcí ČR, q) podpory vzniku ostatních svazků měst a obcí při řešení místních a lokálních opatření 2. svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, 3. svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
Orgány svazku
 
valná hromada, rada, předseda, místopředseda, kontrolní komise, manažer
Statutární orgán
 [?]
předseda: Pavel Motejzík, trvale bytem: Na Daníčkách 594, 335 01 Nepomuk
místopředseda: Tomáš Chouň, trvale bytem: Vrčeň 149, 335 41
Vznik/zánik statutar
 [?]
11.06.2015
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/98
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY315.06.2015
STANOVY411.07.2018