detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='272']
Datum vzniku
 
06.01.2000
IČ  69980608
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Dobrohost
Sídlo  MěÚ Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
Předmět činnosti
 
a) rozvoj regionálního cestovního ruchu a všestranné přeshraniční partnerské spolupráce s bavorskou místní akční skupinou Brückenland Bayern-Böhmen, Südlicher Oberpfälzer Wald Český les se zvláštním důrazem na rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu, b) rozvoj ekologiscké stability území ve spolupráci se správou Chráněné krajinné oblasti Český les, c) regionální územní plánování s důrazem na jeho koncepčnost a koordinaci zájmů cestovního ruchu, ekonomického a sociálního rozvoje obcí a ochrany přírody, d) rozvoj dopravní infrastruktury, e) obnova územní a historické identity obyvatel, f) problematika skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, g) kultura a sport, h) propagace území svazku
Orgány svazku
 
Valná hromada, předseda a místopředseda, revizor
Statutární orgán
 [?]
předseda: Martin Kopecký, Nádražní 331, Poběžovice
místopředseda: David Kraml, bytem Hora Svatého Václava 17, 345 22 Poběžovice
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 10/SDR/00
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY3 
STANOVY4 
STANOVY5 Mikroregion Dobrohost07.12.2022