detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='269']
Datum vzniku
 
09.12.1993
IČ  49211951
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy
Sídlo  Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
Předmět činnosti
 
Jednotná správa a řízení skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy a společných rozvodů pitné vody a vodohospodářských zařízení až po napojení do místních sítí.
Orgány svazku
 
shromáždění členů, předseda, místopředseda, revizor
Statutární orgán
 [?]
předseda: Mgr. Rudolf Salvetr, bytem: Tyršova 351, Klatovy
místopředseda: Ing. Josef Rousek, bytem: Strážov 286, Janovice nad Úhlavou
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 9/S/93
Přílohy 
SMLOUVA1_Ucelove sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko a KT 
STANOVY1_Ucelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko a Klatovy