detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='266']
Datum vzniku
 
18.02.1999
IČ  68818980
Název  „Úhlava“
Sídlo  Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Předmět činnosti
 
- všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, - společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, - koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, - koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, - slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, - vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení, - zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), - zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, - propagace sdružení a jeho zájmového území
Orgány svazku
 
shromáždění zástupců obcí, předseda svazku, místopředsedové svazku, revizní skupina
Statutární orgán
 [?]
předseda: Mgr. Michal Linhart, bytem Nám. K. Pacnera 59, 340 21 Janovice n. Úhlavou
místopředsedové: Lenka Sýkorová, Josef Rousek
Vznik/zánik statutar
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 10/S/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
DODATEK STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK1 STANOVY2 
DODATEK2 STANOVY2 
DODATEK3 STANOVY2 
Dodatek č. 4 ke stanovám DSO Úhlava