detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='265']
Datum vzniku
 
20.01.1994
IČ  66365457
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
Sídlo  Obecní úřad Chlum, Chlum 71, 332 04
Předmět činnosti
 
Zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství, činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále např. zastupování zájmů samosprávy v oblasti odpadového hospodářství v daném území, spolupráce s ostatními subjekty pohybujícími se v oblasti odpadového hospodářství a orgány státní správy a ostatní samosprávy, společný postup obcí svazku k řešení a realizaci projektů v oblasti nakládání s odpady a ostatní činnosti směřující k rozvoji jednotlivých členských obcí svazku
Orgány svazku
 
shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
předseda: Mgr. František Šindelář, trvale bytem: Chlum 59, 33204 Nezvěstice
místopředseda: Michal Böhm, trvale bytem: Lišice 46, Dolní Lukavice
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/1994
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK STANOVY2 
STANOVY3 
STANOVY4 
STANOVY5 
STANOVY6 
STANOVY730.09.2021