detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='258']
Datum vzniku
 
18.02.2000
IČ  70802912
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  „Mikroregion Zbirožsko“
Sídlo  Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Předmět činnosti
 
- zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území Mikroregionu Zbirožsko (zejména dle - 14, odst. 1, písm. n), p) a r) z.č. 367/1990 Sb.
Orgány svazku
 
shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
předseda výkonné rady: Michal Muravecký, bydliště: Zdeňka Nejedlého 523, 338 08 Zbiroh
zástupce předsedy: MVDr. Daniela Machatá, bydliště: Plískov 76, 338 08 Zbiroh
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 1/2000
Přílohy 
ZAPIS 
STANOVY