detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='257']
Datum vzniku
 
08.10.1999
IČ  69973288
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  „Mikroregion Radnicko“
Sídlo  Městský úřad Radnice, Náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice
Předmět činnosti
 
- činnosti dle - 50 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích a dále např. společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu, všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území a společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.
Orgány svazku
 
sněm, přesdsednictvo, předseda, místopředsedové, pečovatel, kontrolní komise
Statutární orgán
 [?]
předseda: Ing. Jan Altman, bytem: Ke Skomelnu 619, Radnice místopředsedové:
Petr Uher, bytem: Zvíkovec 11, Rokycany
Ing. Mgr. Miroslav Kroc, bytem: Stupno 236, Břasy
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 3/99
Přílohy 
SMLOUVA 
ZAPIS 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY3 
STANOVY4_Mikroregion Radnicko06.01.2021