detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='254']
Datum vzniku
 
18.06.2003
IČ  71176659
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Hracholusky
Sídlo  Obecní úřad Úlice č.p. 50, 330 33 Město Touškov
Předmět činnosti
 
Činnosti dle 50 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (podrobněji vymezeno ve stanovách)
Orgány svazku
 
Valná hromada, Představensstvo, Kontrolní komise
Statutární orgán
 [?]
Předseda představenstva: Bc. Ondřej Bacho, trvale bytem: Kníje 19, 330 33 Město Touškov
Místopředseda představenstva: Mgr. Jan Balín, trvale bytem: Pernarec 152. 330 36 Pernarec
Vznik/zánik statutar
 [?]
27.06.2012
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 5/S/2003
Přílohy 
SMLOUVA1_Mikroregion Hracholusky 
STANOVY1_Mikroregion Hracholusky 
STANOVY2_ Mikroregion Hracholusky13.10.2020