detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='249']
Datum vzniku
 
23.12.1992
IČ  18232507
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničím prostoru "Domažlicko" (zkráceně též "Svazek Domažlicko")
Sídlo  Babylon 27, 344 01 Domažlice
Předmět činnosti
 
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností
Orgány svazku
 
valná hromada, rada, předseda, místopředsedové, kontrolní komise, tajemník
Statutární orgán
 [?]
předseda svazku Ing. Libor Picka, bytem: Železná 30, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 404/92
Přílohy 
STANOVY1 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
DODATEK SMLOUVA2 
STANOVY2 
nové stanovy Svazek Domažlicko02.06.2015
Novelizované stanovy19.01.2017
Příloha č. 1 ke stanovám19.01.2017
Seznam členů svazku06.04.2020